Kategori:  / Humor /

Hört hos supporten

Uppkoppling mot internet

Kund: Så om jag gör så kan jag koppla upp mig mot Internet, eller?
Support: Ja.
Kund: Och det är den senaste versionen av Internet, eller?
Support: Uhm ... öh ... ja ...

Kopiering

Kund: Kan du kopiera Internet på den här disketten?

Datorkrasch

Kund: Min dator kraschade!
Support: Kraschade den?
Kund: Ja, jag kan inte spela mina spel.
Support: Okej, tryck Ctrl-Alt-Delete så startar den om.
Kund: Nej, den kraschade inte – den kraschade.
Support: F’låt?
Kund: Mitt spel kraschade. Det sa ja ju, jag kraschade mitt rymdskepp och nu kan jag inte spela.
Support: Klicka ‘Arkiv,’ och välj ‘Nytt spel.’
Kund: [paus] Wow! Hur kom du på det?

Konstiga datortermer

Support: Okej ... dubbelklicka nu på ikonen för Programhanteraren.
Kund: Det är just därför som jag hatar Windows. Alla dessa ikoner. Jag är protestant och jag tror inte på ikoner.
Support: Det är bara en datorterm. Jag tror inte att de menade att...
Kund: Jag struntar i datortermer. Jag tror inte på ikoner.
Support: Tja ... Då kan du väl klicka på den lilla bilden som liknar ett filskåp ... Är ‘den lilla bilden’ okej?
Kund: [klick]

Kompatibel musmatta

Kund: Jag skulle vilja köpa en musmatta.
Säljare: Javisst, vi har ett stort sortiment utav just musmattor.
Kund: Men... är de alla kompatibla med min dator?

Svenska språkets internationalisering

  1. I internet- och epost-sammanhang har vi fått vänja oss vid att bokstäverna å, ä och ö inte kan användas. SSM, Svenska SpråkMyndigheten, har som en konsekvens av detta beslutat att avskaffa dessa bokstäver helt. De anses överflödiga i ett kommande mer internationaliserat samhälle.
  2. Redan till nyår ersätts både å och ä av alfabetets första bokstav a. Vid paföljande halvarskiffte ersätts ö med o. Vidare tas versalerna bort. de forekommer ju inte i e-postadresser, varfor skulle vi da tillatas anvanda dem i andra sammanhang? darigenom minskas antalet tecken rejalt.
  3. rensningen har givit svenska sprakmyndigheten blodad tand. man har forslagit fler fornyelser i stavningen for att underlatta internationell kommunikation.
  4. fenomenet med en bokstav, c, som kan utalas pa tva olika satt, onskar man utnytja till fullo genom att helt ersatta bade k och s med c.
  5. ctavningen med dubbla conconanter efter cort vocalljud utgar occca. det ancec onodigt att ccriva ut camma bocctav tva ganger efter varandra.
  6. har uctar et carcilt problem med boctaven x. det overgar til at ctavac cc, men med hanvicning til ovanamda regel om dubel conconant blir det samandraget til encelt c.
  7. vidare ctaler sje-ljudet till becvar for manga. det ercats i all cina ctavningar av z, com ju anvandc valdigt calan i vart sprak idag.
  8. licaca ercats ala conctiga ctavningar av j-ljudet (lj, gj, hj...) av j. pa sama cat anvandc q mer frecvent genom att ercata ng.
  9. man overvager at cenare aven helt ta bort h, com anda nactan inte horc, camt at tecna bade i och j-juden med j, de later ju anda ljca.
  10. cyftet ar, papecar cvenca cpracmyndjgeten, at verca for ocad forctaelce melan manjzor.

Checklista vid datorfel

Är du riktigt säker på att det år något fel?

Beskriv ditt problem!

Beskriv nu problemet korrekt!

Spekulera vilt om orsaken till ditt problem!

Fyll sedan i följande formulär

Hur allvarligt är problemet?
A. Mindre
B. Mindre
C. Mindre
D. Obetydligt

Vilka symptom har problemet?
A. Vägrar starta
B. Fryst
C. Hängt sig
D. Konstig lukt

Sitter strömsladden till datorn i vägguttaget?
Ja
Nej

Är datorn påsatt?
Ja
Nej

Har du försökt att fixa problemet själv?
Ja
Nej

Gjorde det bara det hela värre?
Ja

Har du ”en vän” som ”vet allt om datorer” och har denne ”vän” försökt fixa ditt problem?
Ja
Nej

Gjorde han det ännu värre?
Ja

Har du läst manualen?
Ja
Nej

Är du säker på att du har läst manualen?
Kanske
Nej

Är du verkligen hundra på att du har läst manualen?
Nej

Om du har läst manualen, tror du att du förstod den?
Ja
Nej
Om ”Ja” förklara då varför du inte kan fixa ditt problem själv.

Vad höll du på med vid den tidpunkt som problemet uppstod?
Om du svarade ”Inget” förklara då varför  datorn var påsatt.

Är du säker på att du inte inbillar dig att du har ett problem?
Ja
Nej

Har du en video där hemma vars klocka blinkar med siffrorna 12:00?
Ja
Vad är en video?

Har du ett exemplar av ”PC For Dummies”?
Ja
Nej

Har du ett oberoende vittne till ditt problem?
Ja
Nej

Har du några elektriska produkter som fungerar?
Ja
Nej

Finns det någon annan du kan lägga skulden på för ditt problem?
Ja
Nej

Har du dunkat på ovansidan av datorn?
Ja
Nej

Brinner datorn?
Ja
Inte än

Kan du göra någonting annat i stället för att störa mig?
Ja